Elproduktion från våra vindkraftverk

MWh
 2017 
 2018

Produktion

Visar hur produktionen ser ut just nu för Rabbalshede Kraft

Produktion MW

ΓΈ Vind m/s

8,25