Produktion egen och samägd

MWh
 2018 
 2019

Produktion

Visar hur produktionen ser ut just nu för Rabbalshede Kraft

Produktion MW

ø Vind m/s

8,25